VIZE KLUBU

IBK Holice jsou velmi rychle se rozvíjející klub, který je otevřený zdravému sportování a podporuje pohyb v regionu, čímž přispívá ke zdravému životnímu stylu.

Pro docílení naší vize máme jasně stanovené kroky směřující k roku 2025. Postupně se chceme stát největším klubem v regionu, který nabízí sportování pro širokou veřejnost se zaměřením na florbal. Klademe důležitost na vzdělávání hráčů a trenérů, kteří budou mít tak možnost získat potřebné znalosti pro výchovu zdravého pohybu u talentované mládeže. Ve spolupráci s regionem se chceme stát stabilním klubem po stránce organizační a vytvořit florbalovou komunitu v Holicích.

Vize IBK Holice v bodech:

1. NEJVĚTŠÍ – Největší klub v regionu.

2. OTEVŘENÝ – Nabízíme možnost sportování pro každého.

3. VZDĚLÁNÝ – Zaměření na vzdělávání členů v klubu.

4. STABILNÍ – Dostatečné zázemí pro členy našeho klubu.

5. KOMUNITNÍ – Florbalové prostředí prolínající se napříč všemi věkovými kategoriemi.