DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Seznam dokumentů

IBK Holice

Příhláška do IBK

Přihláška do kroužku - DDM

Přihláška do Českého florbalu (florbalová unie)

Návod na zdravotní prohlídku

Potvrzení o zaplacení členského příspěvku

Stanovy, Volby, Zápis z VH