Příspěvky byly schváleny valnou hromadou dne 25. června 2020 v Holicích.

 

Kategorie

IBK Holice

DDM Holice

Přípravka (2012 a mladší)

900 Kč

1100 Kč

Elévové (2010 – 2011)

1400 Kč

1100 Kč

Mladší žáci (2008 – 2009)

1400 Kč

1100 Kč

Starší žáci (2006 – 2007)

1900 Kč

1100 Kč

Dorostenci (2004 – 2005)

1900 Kč

1100 Kč

Junioři (2002 – 2003)

3000 Kč

Muži (2001 a starší)

3500 Kč

 
 
Úhrada členských příspěvků:

IBK Holice: 115-8979780207/0100 (Jako VS použijte členské číslo.)

DDM Holice: 268197916/0300 (Do poznámek zadejte název kroužku a jméno dítěte z důvodu přiřazení platby.)