Desatero IBK Holice

IBK Holice kromě stanovených kroků týkající se sportovní stránky chce také udávat směr a inspiraci ostatním klubům, jak se chovat, vystupovat a jednat. Na tvorbě týmového desatera se podíleli sportovci a jejich rodiče napříč našim klubem.

Hráči:

 1. Respektuji spoluhráče, soupeře a nepovyšují se nad ně. Respektuji rozhodnutí rozhodčích.
 2. Již k tréninku přistupuji v duchu fair-play, „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.
 3. Dbají na správnou hygienu.
 4. Na tréninky a zápasy chodí pozitivně naladěni a 100% soustředěni.
 5. Na tréninky chodí nejpozději 15 minut před začátkem.
 6. O neúčasti na tréninku informují neprodleně svého trenéra.
 7. Ze svých slabých dovedností se snaží udělat silné dovednosti.
 8. Chovají se ke svému a týmovému vybavení s úctou a neničí jej.
 9. Na společných akcích vystupují jako jeden tým.
 10. Mimo florbalové akce reprezentují svým chováním své rodiče a IBK Holice.

Trenéři:

 1. Respektují protihráče a jejich trenéry, a nepoužívají jakékoli vulgární výrazy neshodující se slušným chováním.
 2. Své svěřence od útlého věku učí fair-play chování a jdou svým svěřencům příkladem.
 3. Vždy 10 minut před tréninkem seznámí hráče s obsahem tréninku.
 4. Používají na všechny své svěřence „stejný metr“ a nikoho neupřednostňují.
 5. Aktivně se vzdělávají.
 6. Zaměřují se na hodnocení svých svěřenců ve školních lavicích.
 7. Používají pozitivní zpětnou vazbu k poukázaní na slabé stránky jejich svěřenců.
 8. K rodičům svých svěřenců přistupují s úctou.
 9. Ve svých svěřencích budují týmovost a učí je kolektivní spolupráci.
 10. Přistupují k přípravě TJ svědomitě a na profesionální úrovni.
 11. Reprezentují na každé akci IBK Holice.

Rodiče:

 1. Respektují soupeře, rozhodčí a při zápasech po nich nepokřikují.
 2. Podporují své děti ve fair-play chování i mimo hřiště.
 3. Své děti povzbuzují pozitivně.
 4. Nezasahují trenérům do tréninků a zápasů.
 5. Dávají přednost dlouhodobému zdravému tréninku před vlastními ambicemi.
 6. Na florbalových akcích reprezentují IBK Holice