Step By Step Desatero IBK Holice

IBK Holice kromě stanovených kroků týkající se sportovní stránky chce také udávat směr a inspiraci ostatním klubům, jak se chovat, vystupovat a jednat. Na tvorbě týmového desatera se podíleli sportovci a jejich rodiče napříč našim klubem.

Hráči:

1. Respektuji spoluhráče, soupeře a nepovyšují se nad ně. Respektuji rozhodnutí rozhodčích.

2. Již k tréninku přistupuji v duchu fair-play, „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.

3. Dbají na správnou hygienu.

4. Na tréninky a zápasy chodí pozitivně naladěni a 100% soustředěni.

5. Na tréninky chodí nejpozději 15 minut před začátkem.

6. O neúčasti na tréninku informují neprodleně svého trenéra.

7. Ze svých slabých dovedností se snaží udělat silné dovednosti.

8. Chovají se ke svému a týmovému vybavení s úctou a neničí jej.

9. Na společných akcích vystupují jako jeden tým.

10. Mimo florbalové akce reprezentují svým chováním své rodiče a IBK Holice.

Trenéři:

1. Respektují protihráče a jejich trenéry, a nepoužívají jakékoli vulgární výrazy neshodující se slušným chováním.

2. Své svěřence od útlého věku učí fair-play chování a jdou svým svěřencům příkladem.

3. Vždy 10 minut před tréninkem seznámí hráče s obsahem tréninku.

4. Používají na všechny své svěřence „stejný metr“ a nikoho neupřednostňují.

5. Aktivně se vzdělávají.

6. Zaměřují se na hodnocení svých svěřenců ve školních lavicích.

7. Používají pozitivní zpětnou vazbu k poukázaní na slabé stránky jejich svěřenců.

8. K rodičům svých svěřenců přistupují s úctou.

9. Ve svých svěřencích budují týmovost a učí je kolektivní spolupráci.

10. Přistupují k přípravě TJ svědomitě a na profesionální úrovni.

11. Reprezentují na každé akci IBK Holice.

Rodiče:

1. Respektují soupeře, rozhodčí a při zápasech po nich nepokřikují.

2. Podporují své děti ve fair-play chování i mimo hřiště.

3. Své děti povzbuzují pozitivně.

4. Nezasahují trenérům do tréninků a zápasů.

5. Dávají přednost dlouhodobému zdravému tréninku před vlastními ambicemi.

6. Na florbalových akcích reprezentují IBK Holice.